Řečtí filozofové

Archytas

Archytas z Tarentu

Archytas byl řecký filosof, astronom a matematik, který se narodil v Tarentu v roce 428 př. n. l. a zde také zemřel v roce 347 př. n. l. (nejspíše utonul při ztroskotání lodě u Mattinaty).

Archytas byl představitelem pythagorejské školy a blízkým přítelem Platónovým. Jeho učitelem byl Filolaos a žákem Eudoxos z Knidu.

Ač byl Archytas filosof, tak je považován za zakladatele mechaniky, a to díky spisu "Mechanica", jehož je nejspíše autorem. Definoval pojem "harmonický průměr" či se zabýval duplikací krychle. V matematice je po něm pojmenována "Archytasova křivka". Aulus Gellius navíc tvrdí, že Archytas navrhl a sestrojil první umělé samohybné létající zařízení. Měl jí být model ptáka, který nejspíše poháněl párou a který měl uletět dokonce 200 metrů.

Po Archytáovi je pojmenován kráter na Měsíci.