Řečtí filozofové

Aristarchos ze Samothráky

Aristarchos ze Samothráky byl řecký filosof a gramatik, který se narodil v roce 220 př. n. l. a zemřel v roce 143 př. n. l.

Aristarchos byl správcem a knihovníkem v Alexandrijské knihovně v letech 181-171 př. n. l. Byl žákem Aristofana Byzantského a mezi jeho žáky patří Apollodóros z Athén či Dionýsios Thrax.

Vydal Homérovo dílo, které také komentoval. Velice často psal monografie, což dělal jako jeden z prvních autorů. Ty pojednávaly například o Hérodotovi či Thukýdidovi.

Aristarchos je označován za zakladatele literární vědy.