Řečtí filozofové

Aristarchos ze Samu

Aristarkhos ho Samios

Aristarchos ze Samu byl řecký filosof, matematik a astronom, který se narodil v roce 310 př. n. l. na ostrově Samos a zemřel v roce 230 př. n. l. Proslavil se jako tvůrce heliocentrického modelu vesmíru, a i proto je po něm pojmenován kráter Aristarchus na Měsíci.

O životě Aristarcha ze Samu se ví jen málo. Jako každý učenec působil v Alexandrii, která byla v té době považována za centrum antické vědy a vzdělanosti. Všechny jeho spisy byly dříve či později ztraceny, nebo zničeny. Avšak jeho myšlenky přetrvávají v dílech autorů, kteří po něm následovali. Dochoval se jeden malý, avšak důležitý, spis "O velikosti a vzdálenosti Slunce a Měsíce", který položil základy pro pokusy o změření těchto vzdáleností.

Dle několika autorů měl sestrojit komplexní sluneční hodiny a zavést pojem "velký rok", který se rovnal 2484 rokům.

Jako první prohlásil, že ve středu vesmíru leží nehybné Slunce a vše ostatní kolem něj obíhá. Čímž se stal tvůrcem myšlenky heliocentrického modelu. V té době bylo známo 5 planet, ale ty se pohybovaly nepravidelně a právě Aristarchův systém tomu dal řád.

Dále tvrdil, že Slunce musí být mnohem větší než Země. Základ této myšlenky byla velikost stínu měsíce na Zemi. Výpočty došel k závěru, že Měsíc je asi 3x menší než Země (ve skutečnosti 0,273) a Slunce je naopak asi 7x větší než naše planeta (reálně je 109x větší). Výpočet tedy příliš nevychází, ale metodicky postupoval správně.

Na závěr také prohlásil, že vesmír je nekonečný a hvězdy jsou obdoby našeho Slunce. Poté již byl označen za bezbožného člověka a obžalován. Jeho myšlenky i modely byly zamítnuty a na dlouho zapomenuty. Tyto myšlenky znovu objevil až v 17. stolení Mikuláš Koperník. A proto je Aristarchos někdy zvaný jako starověký Koperník.

V rámci filosofie rozvíjel a hájil Aristotelovy myšlenky.