Řečtí filozofové

Aristippos z Kyrény

Aristippos hò Kyrēnaíos, Aristippus Cyrenaeus

Aristippos z Kyrény byl řecký filosof, který se narodil v roce 435 př. n. l. v Kyréně, kde také zemřel v roce 355 př. n. l. Byl žákem Sókrata a založil kyrénskou školu.

Za cíl života považoval Aristippos dosahování slasti. Byl významným zastáncem hédonismu.

Sláva Sókrata jej přivedla do Athén kolem roku 416 př. n. l. a zde se stal i jeho žákem. Aristippos si později za své přednášky nechal platit, čímž se odlišoval od svého učitele. Později pobýval na dvoře syrakuského tyrana Dionysia I. a poté i u Dionysia II. Zde se setkal i s Platónem, který jej kritizoval za jeho nákladný bohémský život, ale Aristipposovi to vůbec nevadilo.

Aristippos si užíval života a všech jeho slatí. Slast přirovnával ke klidnému moři a strasti naopak k rozbouřenému moři. Všem doporučoval si užívat života, dokud je to možné, protože nevíme, co v budoucnosti nastane. Rozkoš nezavrhoval ani tu, která pochází z "nejošklivějších pramenů". Dále také hlásal, že rozkoš nás nesmí ovládnout. Rozkoš podle něj neovládá ten, kdo se jí zříká, ale ten, kdo nedovolí, aby ho ovládala. Tím hédonici vytvořili jistou etiku svobody.

Byl také zastáncem sensualismu. Tvrdil tedy, že lidské vědění je odvozeno od smyslového vnímání.

Diogenés Laertios uvedl, že Aristippos napsal velké množství spisů, ale ještě v období antiky vznikají pochybnosti nad jejich pravostí.

Na konci svého života se vrátil na svou rodnou Kyrénu, kde založil kyrénskou školu. Mezi jeho žáky byla i jeho dcera Arété, která po jeho smrti převzala vedení školy.