Řečtí filozofové

Celsus

Kelsos

Celsus byl řecký novoplatónský filosof, který se narodil v 2. století n. l. a žil v Alexandrii.

O Celsovi není mnoho známo a to, co se ví, pochází ze spisu „Proti Celsovi“ od Órigenése.

Celsus měl napsat spis, v němž útočí na křesťanství i židovství. Oběma náboženstvím vytýkal, že se odklonila od prastaré moudrosti lidstva (Homér, Orfeus a další), čímž ve světě dělají chaos a ohrožují tak samotnou Římskou říši.