Řečtí filozofové

Damón z Oé

Damón z Oé byl řecký filosof, který se narodil v 5. století př. n. l. a působil v Athénách v Periklově době.

Damón z Oé byl žákem Pythagorovy školy a učil mimo jiné Perikla a Sókrata. Byl to sofista. Měl být i hudebníkem.

Damón z Oé působil i v politice. Jeho nejvýznamnějším počinem je zákon, který stanovil náhrady za činnost v úřadech a umožnil tak chudým lidem, aby mohli býti v těchto pozicích. Díky tomu byl vystaven hlasování o jeho vypovězení z Athén (tzv. oskratizmus).