Řečtí filozofové

Charóndas

Charóndas byl řecký filosof a zákonodárce, který žil v 7. století př. n. l.

Hlavním dílem filosofa a zákonodárce Charónda byl veršovaný zákoník pro Řeky v sicilské kolonii Katané, který se posléze rozšířil i do dalších oblastí.

  • Do zákonů mimo jiné zavedl státem financovanou výuku čtení a psaní pro syny všech občanů.
  • V dalším zákonu nařídil, že nikdo nesmí na lidové shromáždění přinést zbraň. Kdo tak učiní, musí být zabit. Sám jednoho dne tento zákon porušil, když ve spěchu zapomněl zbraň odložit. Poté, co byl na tento skutek upozorněn, tak se sám probodl.