Řečtí filozofové

Hippias z Elidy

Hippias z Elidy byl řecký předsokratovský filosof, matematik, gramatik a historik. Narodil se v Elidě v 5. století př. n. l. Byl žákem Hegesidama a je považován za vynálezce mnemotechnických pomůcek.

Hippias z Elidy měl prý napsat mnoho knih, ale žádná se nedochovala. V úvahách o společnosti staví proti sobě zákon a přírodu. Tento rozpor je běžný pro sofisty jakožto nástroj pro ostrou kritiku společnosti. Dle něj je tedy zákon tyranem lidí, který přináší mnoho těžkostí pro samotnou přírodu. Základní problém vidí v tom, že kvůli městům jsou lidé odděleni od přírody samotné.

Hippias prý také nikdy nenosil žádné oblečení, které by si nevyrobil sám.

Platón o něm psal jako o arogantním muži, jeho učení popisuje jako absurdní a povrchní.