Řečtí filozofové

Demétrios z Faléru

Démétrios Falérský

Démétrios z Faléru byl řecký filosof, řečník, dějepisec, kritik, gramatik a politik, který se narodil v roce 350 př. n. l. a zemřel v roce 283 př. n. l. Byl žákem peripatetika Theofrasta.

Žádný z Demétriových spisů se nedochoval, ale informace o něm podává Diogenes Laertios, který jej zmiňuje v díle "Život a názory slavných filozofů".

Démétrios je považován za posledního z velkých řečníků, dle Cicerona je "posledním řečníkem známým podle jména".

V roce 317 př. n. l. byl Demétrios dosazen do úřadu správce Athén a to makedonským králem Kassandrem. Démétriem I. Poliorkétem byl ovšem z Athén vyhnán, uprchl do Théb a následně do Alexandrie. V Alexandrii působil na dvoře Ptolemaia I. Sótéra a zasloužil se zde o založení Alexandrijské knihovny. Následně byl vyhnán i z Alexandrie a to Ptolemaiem Filadelfem.