Řečtí filozofové

Démokritos

Démokritos z Abdér

Démokritos z Abdér (v Thrákii) byl řecký filosof, který se narodil v roce 460 př. n. l. a zemřel v roce 370 př. n. l. Byl zakladatelem atomismu a také žákem Leukippa, někdy je označován jako „smějící se filosof“.

Jeho díly se zabýval i Aristotelés.

Démokritos z Abdér pocházel ze zámožné rodiny, a tak mohl i hodně cestovat. Navštívil mj. Indii či Etiopii a dlouhých pět let žil dokonce v Egyptě. Po návratu domů žil velmi skromně. Jeho životním cílem bylo poznání, klidný život a vyrovnaná mysl. Těchto věcí se prý nedá dosáhnout leností či hromaděním majetku. Jeho mechanistický atomismus je předchůdcem pozdějšího materialismu.

V názorech na společnost byl Démokritos velmi konzervativní. Cenil si svobody i rovnosti, ale to se nevztahovalo na ženy a otroky. Bohatství mu nevadilo, ale dle něj měli bohatí pomáhat chudým, aby se udržovaly poklidné vztahy. Tvrdil také "Lépe žít jako chudý v demokracii než jako bohatý pod tyranem."

Byl významným skeptikem, ale nezaložil žádnou školu, a tak jeho díla upadala v zapomnění. Důvodem bylo i to, že jeho učení odmítal Platón a také křesťané. A to ve své době patřil k nejplodnějším autorům, kdy psal i o geometrii, vesmíru či řešil etické otázky.