Řečtí filozofové

Díogenés Laertios

Díogenés Laertios byl řecký filosof a historik, který se narodil v roce 240 př. n. l. a zemřel v roce 180 př. n. l. Nejspíše nebyl školeným filosofem, ale spíše sběratelem anekdot a citátů. Pravděpodobně byl skeptik nebo epikurejec.

Nejvýznamnějším dílem Díogena je spis „O životě a učení slavných filosofů“.

Spis je rozložen na deset knih a ty se věnují jednotlivým řeckým filosofům. Filosofy zde dělí do dvou škol (iónské a italské), ale pravidla, proč řadí daného filosofa do dané školy, jsou nejasná. Nejpíše zde mnohdy neměl potvrzené zdroje. I přesto je tento spis považován za zdroj mnoha informací a největší zachovanou sbírku životopisných údajů a citátů.

Zajímavá je poslední, desátá, kniha, kde jsou tři listy, které napsal sám autor, a to jeho Testament.

V poslední době se badatelé vrací právě k Diogenovi, protože právě on byl nejspíše původcem poznatků o antické logice. Výroková logika tudíž nezačala u stoiků, ale nejspíše již u Diogena.