Řečtí filozofové

Díogenés z Apollónie

Díogenés z Apollónie byl řecký filosof, který se narodil v roce 460 př. n. l. v Apollónu (na Krétě).

O jeho životě se nedochovalo příliš informací, ale je pravděpodobné, že byl mladší než iónští filosofové. Sám Díogenés zastával myšlenku, že základní pralátkou je vzduch. Ve svém učení vycházel z Anaximena a Anaxagora.

Ve svých dílech se Díogenés držel postupu, že je nutné na počátku položit nepopiratelný princip a podat prostý i vážný výklad. Tím principem je pro něj vzduch. Vzduch je dle něj nekonečný, věčný, nezměrný, všemohoucí, všepoznávající a pronikající vším. Vzduch prý oživuje i vesmír a i duše je vzdušné povahy.

Zajímavé je, že za ideální podmínky k myšlení považoval Díogenés čistý a suchý vzduch. Pokud byla ve vzduchu vlhkost, tak to zhoršovalo potřebné podmínky. Lidské smysly jsou ovlivňovány směšováním vzduchu s krví a to ovlivňuje, zda člověk cítí bolest, či rozkoš.

Mimo jiné také učil, že zároveň existuje několik světů, které jsou podobné našemu.