Řečtí filozofové

Díogenés ze Seleukeie

Díogenés ze Seleukeie byl řecký filosof, který se narodil v roce 240 př. n. l. v Seleukeia (v Babylonii) a zemřel v roce 150 př. n. l. Byl představitelem stoické školy a žákem Chrysippa ze Soloi.

V roce 156 př. n. l. přišel Díogenés společně s Kritolaem z Fasélidy a Karneadem do Říma a zde se zasloužil o popularizaci stoicismu mezi římskou aristokracii. Psal i mnoho děl, která se zabývala dialektikou, hlasem, urozeností, ale i zákony. Zabýval se i astrologií a divinací.

Učil, že duše sídlí v srdci a život duševní je podmíněn oběhem krve. Lidský hlas považoval za náraz vzduchu.

Jeho nejvýznamnějším žákem byl Panaitios.