Řečtí filozofové

Díogenés ze Sinopé

Díogenés ze Sinópé byl řecký filosof a zastánce kynismu. Narodil se v roce 413 př. n. l. v Sinópé (dnešní Sinop, Turecko) a zemřel v roce 322 př. n. l. v Korintu.

V mládí byl Díogenés spolu se svým otcem vyhoštěn ze Sinópé. Důvodem bylo odsouzení jeho otce z penězokazectví. Nový domov poté nalezli v Athénách, kde se Díogenés připojil k posluchačům filosofa Antisthena. Vše, co se naučil, bral velmi radikálně a aplikoval to i na svůj vlastní život. Antisthenés jej zpočátku odháněl holí, ale Díogenés mu nastavil hlavu a řekl: „Nenalezneš dost tvrdého dřeva, abys mě s ním odehnal.“ Stal se pak Antisthenovým přítelem.

Po Antisthenově smrti se Díogenés stal hlavním hlasatelem jeho filosofie. Z toho praměnilo to, že opovrhoval majetkem a vlastnil pouze misku z vydlabané dýně, ale i tu zahanbeně zahodil, když viděl, že pes se dokáže napít i bez ní. A stejně jako pes žil v psí boudě, případně sudu, v Metróu (chrám bohyně Kybely).

Ve svých dílech se Díogenés zabývá kritikou společnosti a etikou. Všechny filosofické systémy se snažil vyvracet a jejich tvůrce zesměšňovat. Proti všem filosofiím prosazoval praktický život. Důležité je jen to, co vidíme, slyšíme, cítíme a co můžeme ve svém životě použít. Byl také velkým kritikem Platóna. Argumentaci odsuzoval jako sofistický podvod.

Athény opustil, až když byl zajat mořskými loupežníky a odvezen na Krétu. Zde se nechal koupit korintským kupcem Xeniadésem. V jeho rodině poté pomáhal s výchovou dětí až do konce svého života.