Řečtí filozofové

Eudoxos z Knidu

Eudoxos z Knidu byl řecký filosof, matematik a astronom, který se narodil asi 408 př. n. l. v Knidu a zemřel asi 355 př. n. l.

Ve filosofii byl Eudoxos žákem Platóna, ač se spolu měli rozejít ve zlém, protože měl kritizovat jeho učení o ideách. V matematice byl žákem Archytasovým. Astronomii měl studovat v Egyptě. Je považován za člena Staré Akademie.

Jeho dílo se nedochovalo, ale bylo zprostředkováváno dál a to zejména Aratem. V rodném Knidu založil významnou matematickou školu a hvězdárnu. Eudoxos byl nejspíše prvním antickým autorem, který své úvahy o vesmíru zakládal na pozorování a jiných vědeckých metodách.

Vypočítal délku slunečního roku. Také uvažoval o 27 sférách v okolí Země, po kterých rotují planety, Měsíc a Slunce. Z tohoto názoru posléze vycházel Aristoteles. Z jeho geometrických názorů posléze vycházeli Eukleidés a Theodosius z Bithýnie.