Řečtí filozofové

Eukleidés z Megary

Eukleidés z Megary byl řecký filosof, který se narodil asi v roce 450 př. n. l. v Megaře (dle jiných zdrojů v Gely na Sicílii) a zemřel v roce 368 př. n. l. Byl jedním z nejstarších žáků Sókrata a zakladatelem megarské filozofické školy.

O životě Eukleida z Megary se ví jen málo. Měl se zabývat spisy eleata Parmenida.

Od Sókrata se učil velmi často přímo v Athénách až do doby, kdy Athéňané zakázali vstup do svého města všem lidem, kteří pocházejí z Megary (Megara byla spojencem Sparty). Kdo tento zákaz poruší, tak přijde o hlavu. Eukleidés to vyřešil tak, že vždy v noci chodil 20 mil z Megary do Athén v ženském přestrojení, aby mohl poslouchat alespoň noční Sókratovy rozvahy. K ránu se poté vracel opět domů.

K Sókratovi chodil i do vězení, a to i v den jeho popravy. Po smrti Sókrata se někteří jeho žáci uchýlili právě k Eukleidéovi do Megary. Mezi nimi byli Platón, Ichthyas, Kleinomachos z Thúrií a nejspíše i Eubúlidés z Milétu.

Jeho nejvýznamnější dochovaný citát zní: „Většina hloupých lidí odmítá otrocké pokrmy a šaty, ale otrockým mravům se nevyhýbají." Ostatní citáty ani spisy se nedochovaly. Jeho díla měla vycházet z učení Sókrata, ale také z myšlenek eleatské školy. Učení Eukleidéovo ovlivnilo i zmiňovaného Platóna.

Eukleidovi a jeho škole se připisuje eristická mentalita. To znamená umění sporu a umění diskuze. Zajímali se o klamné závěry a paradoxy, čímž odkazovali na vliv eleatů. Postupně zde převládlo logické myšlení, a tak stoupenci této školy výrazně obohatili oblast výrokové logiky a v mnoha případech ovlivnili stoickou logiku.