Řečtí filozofové

Faidón z Élidy

Faidón z Élidy byl řecký filosof, který se narodil kolem roku 400 př. n. l. v Élidě. Byl žákem Sókrata a zakladatelem Elidské školy.

Faidón pocházel z bohaté rodiny, ale po porážce Élidy ve válce se Spartou, padl Faidón do otroctví. Z něj ho vykoupil Kriton (nebo Kébet), kterého k tomu přiměl Sókratés.

Faidonovy názory jsou takřka neznámé, ale je zřejmé, že kladl důraz na etiku. Řešil například vztah vzhledu a charakteru, problémy vlivu výchovy na vrozené vlastnosti a podobně.

Faidón z Élidy měl být také významným pramenem pro vývoj Platónovy filosofie.