Řečtí filozofové

Filolaos

Filolaos byl řecký filosof, který se narodil v roce 470 př. n. l. a zemřel v roce 399 př. n. l. Je považován za prvního pythagorovce, který psal pro veřejnost.

Spis Filolaose "O přírodě" využil Platón při psaní svého kosmologického dialogu zvaného "Timaios".

V kosmologii Filolaos považoval za střed vesmíru "centrální oheň", kolem kterého se pohybuje sféra hvězd, Země, Měsíc, Slunce a ostatní planety. Mezi planety prý počítal i nepozorovatelnou Protizemi (Antichthon). Údajně měl vyřknout i myšlenku, že se Země otáčí kolem své osy.

Dle Filolaose je pojmenován kráter na Měsíci, který dostal jméno Philolaus.