Řečtí filozofové

Hegesias z Kyrény

Hegesias z Kyrény byl řecký filosof, který se narodil asi ve 4. století př. n. l. v Kyréně a zemřel v 3. století př. n. l. Byl filozofem kyrénské školy a žákem Paraebáta.

Hegesias z Kyrény byl spolužákem Annikera, od kterého se odlišoval velice pesimistickým výkladem systému. Jeho dedukce ze zásad kyrénské školy ničily jak dobro, tak štěstí. O štěstí prohlásil, že by nemělo být cílem, protože je nedosažitelné. Moudrý člověk by se měl snažit o zbavení se nepohodlí. Celý život tak redukuje na pouhé požitky. Zavrhuje také veškerý majetek, protože není skutečným zdrojem slasti. Základem dle něj je, že člověk by měl dbát jen sám o sebe a vše, co vykoná, není důležité. Následně tvrdí, že poté život není o nic lepší než smrt.

Jeho nejvýznamnější citát zní:
"Blaženost je prý zcela nemožná, neboť tělo postihují mnohé útrapy, které duše prožívá spolu s tělem, a je proto zmítána nepokojem; mimo to osud překáží splnění mnoha našich nadějí, takže vlastně blaženosti nelze dosáhnout. Je žádoucí jak život, tak i smrt. (...) Pro nerozumného je prý život prospěšný, pro rozumného však je něčím, na čem nezáleží. (...) Moudrý se nebude ani tak zabývat tím, jaké dobro si má zvolit, jako spíše tím, jak by unikl zlu, protože si klade za cíl život bez námahy a strasti..."