Řečtí filozofové

Hekatón z Rhodu

Hekatón Rhodský

Hekatón z Rhodu byl řecký filosof, který se narodil asi v roce 160 př. n. l. na ostrově Rhodos a zemřel v roce 90 př. n. l. Byl jedním z představitelů středního stoicismu.

O životě Hekatóna z Rhodu se ví jen málo. Měl být žákem stoického filosofa Panaitia. Působil v Římě. Ve své době patřil ke známým představitelům stoické filosofie.

Díogenés Laertios jej zmiňuje v knize Životy, názory a výroky proslulých filosofů.