Řečtí filozofové

Hérakleidés Pontský

Hérakleidés Pontský byl řecký filosof a astronom, který se narodil v roce 387 př. n. l. v Hérakleia Pontiké (dnešní Karadeniz Ereğli v Turecku) a zemřel v roce 312 př. n. l. v Athénách.

Hérakleidés Pontský byl nejspíše prvním člověkem, který určil, že se Země otáčí kolem své osy. Také existuje domněnka, že byl zakladatelem heliocentrismu.

Pocházel z aristokratické rodiny. Studoval v Platónově Akademii v Athénách a Platón mu na dobu své třetí cesty na Sicílii v roce 360 př. n. l. svěřil její správcovství. Byl také žákem Aristotela a Speusippose, po jehož smrti se ucházel o vedení Akademie. To nakonec připadlo Xenokratovi a Hérakleidés se vrátil do Hérakleie.

Jako filosof psal o etice, rétorice, matematice, gramatice a hudbě. Na rozdíl od epikurejů hájil nesmrtelnost lidské duše. Dle pověstí byl i tvůrcem divadelních her, které však za něj vydávali slavnější autoři.