Řečtí filozofové

Héródés Attikos

Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes

Héródés Attikos byl řecký filosof, řečník a politik, který se narodil v roce 101 n. l. v Marathónu a zemřel v roce 177 n. l. v Marathónu. V Římě byl znám jako Lucius Vibullius Hipparchus Tiberius Claudius Atticus Herodes.

Héródés Attikos byl předním představitelem tzv. druhé sofistiky a vychovatelem císaře Marca Aurelia, ale měl blízko i k císaři Hadriánovi.

Byl žákem rétora Polemona a gramatika Favorina. Mezi jeho vzory patřil Sókratův žák Kritios. Zřídil katedru rétoriky na univerzitě, kterou v Athénách založil Hadrián. Mezi jeho žáky patřili Achilleos, Polydeukos a Memnon. Z jeho díla se zachovala jediná řeč jménem Peri politeias (O státě).

Héródés byl díky vztahům s císaři nejprve agoranom, poté archón eponymos, poté římský konzul a kněz Diova chrámu v Nových Athénách (ty dal postavit císař Hadrián). Sám financoval mnoho staveb v Athénách (např. Odeón, chrám bohyně Tyché, opravu épeirského Orikum, nové vodovody v Canusii, kryté divadlo v Korinthu, sirné lázně v Thermopylách atd.).

Ve stáří byl obžalován Athéňany z panovačnosti. Byl osvobozen Markem Aureliem, ale i tak Athény opustil a žil v dobrovolném vyhnanství v rodném Marathónu.