Řečtí filozofové

Hieroklés z Alexandrie

Hieroklés z Alexandrie byl řecký neoplatónský filosof a spisovatel, který byl žákem Plútarchose z Athén.

Z Athén se Hieroklés vrátil do Alexandrie, kde začal vyučovat. Nejspíše byl ale odtud vyhnán, a tak odešel do Konstantinopole. I zde však byl za své náboženské a filosofické názory uvržen do vězení.

Hieroklés odsuzoval astrologický fatalismus na základě názoru, že astrologie se opírá o iracionálno spíše, než o věštby a boží prozřetelnost. Pro ten samý důvod odsuzoval různé okultní a magické praktiky, protože mají tendenci nahrazovat harmonický božský řád.

Jeho názory byly hojně uznávány v renesanci, kdy bylo mnoho jeho děl přeložených do mnoha evropských jazyků. V jeho dílech je patrné smíření mezi tradičním řeckým náboženstvím a křesťanskou vírou.