Řečtí filozofové

Hipparchia z Maroneia

Hipparchia z Maroneia byla řeckou kynickou filosofkou, která se narodila v roce 350 př. n. l. (ve městě Maroneia v Thrákii) a zemřela v roce 280 př. n. l.

Hipparchia byla sestrou filosofa Metrokla a ženou filosofa Kratéta z Théb.

V mládí se Hipparchia s rodinou přestěhovala do Athén. Zde poznala Kratéta, který byl nejznámějším kynickým filozofem své doby. Zamilovala se do něj a i přes nesouhlas rodičů si jej vzala. Po sňatku společně žili kynický život v ulicích Athén. Základem tohoto života bylo motto "vše veřejně".