Řečtí filozofové

Hippasos z Metapontu

Hippasos z Metapontu byl řecký předsókratovský filosof a matematik, který žil v 5. století př. n. l. a narodil se ve městě Metapont (dnešní Itálie). Byl představitelem pythagorejství.

O životě Hippase z Metapontu se toho ví velmi málo. Bývá považován za objevitele iracionálních čísel, kterými prý způsobil v pythagorejském bratrstvu paniku. Z tohoto bratrstva měl být posléze i vyloučen.

Za pralátku považoval Hippasos oheň, kdy vše vzniká jeho zhušťováním, čímž navazoval na Aristotela. Vesmír považoval za ohraničený a v neustálém pohybu, čímž navazoval na Diogena Laertia.

Hippasos měl také objevit základní pravidla hudební teorie. Tuto skutečnost tvrdil Platón.