Řečtí filozofové

Kalliklés

Kalliklés byl řecký filosof a politik, který se narodil na konci 5. století př. n. l. v Athénách. Bývá řazen mezi sofisty.

Jediným pramenem o jeho životě je dialog Gorgias, který sepsal Platón a na který odkazoval Aristoteles (ve spisu O sofistických důkazech). Jsou však i takové názory, že Kalliklés je pouze fiktivní postava.

Kalliklés měl prosazovat "Právo silnějšího" tak, že poukazoval na přírodu. Podle přírody je správné a spravedlivé, když se silní prosazují proti slabým. A tak by to mělo být i u lidí, tam by měli silnější ovládat slabší a být i bohatší. Zákony však vytváří slabší většina, která chce silné omezovat, což dle něj není dobře. Jako příklad dával Xerxése, který byl tak mocný, že dokázal vše, co chtěl, bez ohledu na zákony. Další postava, která měla podpořit jeho názory byl Pindaros.

Dalším zajímavým názorem Kallikléa byl ten, kdy kritizuje dospělé, kteří se zabývají filosofií. Mladý člověk se filosofií může mnoho naučit, ale starší člověk by se měl vzdělávat dál i v důležitých věcech a nejen ve filosofii. Mimo jiné tento názor doporučoval i Sókratovi, které mu tak radil, aby filosofie zanechal, ač jej měl velmi rád.

Kalliklésovy názory měly mít vliv i na Machiaveliho a Friedricha Nietzscheho. U Nietzscheho se v jeho nauce o nadčlověku také požaduje, aby některá zvláštní individua prosazovala svoji moc nad všemi ostatními slabými a špatnými.