Řečtí filozofové

Karneadés z Kyrény

Karneadés z Kyrény byl řecký filosof, který se narodil v roce 214 př. n. l. v Kyréně (území dnešní Libye) a zemřel v roce 129 př. n. l. (Athény). 

Karneadés byl členem tzv. Nové Akademie. Zde měl být nejoblíbenějším a nejvěhlasnějším scholarchou, který proslavil celou akademii mezi všemi občany. Dokonce měl být tak vytížený studiem a výukou, že si dokonce neměl čas stříhat vlasy ani nehty.

Karneadés byl radikálním skeptikem a probabilistou. Hlavně zpochybňoval poznání pravdy rozumovou cestou a to pomocí paradoxů. Člověk se má prý spokojit pouze s pravděpodobností. O pravděpodobnosti říkal "Kritériem pravděpodobnosti je jasnost a zřetelnost. Lépe vidíme za světla nebo pokud nejsme unaveni atd.). Druhou podmínkou je společný výskyt dalších představ a jejich pečlivé prozkoumání. (Je třeba prozkoumat všechny okolnosti, stavy, okolí atd.)". Výrok to je značně problematický, protože pokud člověk nezná pravdu, tak ani nemůže určit, co je více pravděpodobné.

Byl také velkým kritikem stoické školy a epikurejců. Dále je znám jako významná postava v náboženském skepticismu, kde shromáždil množství argumentů, mluvících o nerozhodnutelnosti otázky o poznatelnosti bohů.

Nezanechal po sobě žádné spisy, ale jeho učení zaznamenával hojně jeho žák Kleitomachos. Odkazy na toto učení se nachází i u Cicerona a Sexta Empirika, protože Karneadés byl na filosofické misi v Římě.