Řečtí filozofové

Kleanthés z Assu

Kleanthés z Assu byl řecký stoický filosof, který se narodil v roce 331 př. n. l. v Assu (dnešní Turecko) a zemřel v roce 251 př. n. l.

Kleanthés vedl i celou stoickou školu, když v jejím čele nahradil Zénóna z Kitia, který byl zároveň jeho učitelem.

V mládí byl pěstním zápasníkem v rodné Malé Asii. Poté se přesunul do Athén, kde se živil jako čerpač u studní. Z této bídy jej vytáhl Zénón z Kitia a začal jej učit filosofii. Tu do konce života rozvíjel i sám Kleanthés. Jeho verze stoicismu je pantheistická. Tudíž věřil v boha, který prostupuje vším, je hybnou silou všeho, je duchem i rozumem a sídli v Slunci. Rozvíjel také materialistickou větev stoicismu. 

Z jeho díla se zachovaly jen zlomky. Nejvýznamnějším žákem Kleanthéa byl Chrýsippos ze Soloi.

Kleanthés zemřel dobrovolnou smrtí hladem.