Řečtí filozofové

Kléméns Alexandrijský

Klement, Titus Flavius Clemens

Kléméns Alexandrijský, vlastním jménem Titus Flavius Clemens, byl řecký filosof a raný církevní spisovatel, který se narodil v roce 150 n. l. v Athénách a zemřel v roce 215 v Kappadokii.

Kléméns Alexandrijský patřil mezi nejvýznamnější řecky píšící křesťanské učitele starověku.

V mládí byl ovlivněn platonismem, ale poté, co přijal křesťanství, odešel do Athén a nechal se vzdělávat různými křesťanskými učiteli. Poté se usadil v Alexandrii, kde se stal žákem Pantaina Alexandrijského. Poté se stal na zdejší škole učitelem a následně, po smrti Pantaina, i jejích vedoucím. Poté, co tuto pozici opustil, jej nahradil jeho filosofický následovník Órigenés.

Když byly křesťané pronásledováni za vlády Septimia Severa, byl Kléméns nucen opustit Egypt a uchýlil se do maloasijské Kappadokie, kde také zemřel.

V roce 1584 byl Kléméns Alexandrijský vyškrtnut z římského kalendáře svatých, protože jeho stoupenci používali pro obhajobu svých názorů protestantské reformace.

Jeho dochované dílo tvoří jakoby jednu velkou, na sebe navazující trilogii: Protreptika, Učitel a Strómata. Měl napsat i další (ztracená) díla, a to:  Hypotyposeis, Církevní kánon neboli proti judaizujícím, O prozřetelnosti, Výzva k vytrvalosti neboli čerstvě pokřtěným, Hovory o postu, Na knihu Ámos.