Řečtí filozofové

Kratés z Théb

Kratés z Théb byl řecký filosof a potulný kazatel z kynické školy, který se narodil v roce 365 př. n. l. v Thébách a zemřel v roce 285 př. n. l. v Bojótii.

Kratés z Théb byl žákem Diogénovým a učitelem Zénóna z Kitia, který založil stoickou školu.

Kratés byl velmi bohatý, ale když se stal stoupencem kynické filozofie, tak se vzdal veškerého majetku a vedl velmi prostý život dle zásad kynismu. Někdy bývá pokládám za tvůrce kosmopolita. Dále byl označován jako „Otvírač dveří", protože vcházel bez vyzvání do cizích domů a napomínal tam lidi v duchu kynických názorů.

Mezi jeho žáky patřili Zénón z Kitia (zakladatel stoické školy), Métroklés z Maróneie a Hipparchia z Maróneie (Métrokleova sestra). Hipparchia byla ze svého učitele a jeho prostého způsobu života tak nadšená, až se do něj zamilovala. Dokonce svým rodičům hrozila sebevraždou, pokud mu ji nedají. Rodiče prosily Kratéta, aby ji odradil. On jí poté řekl, že nemůže být jeho družkou, nebude-li s ním sdílet i jeho asketický životní styl. Ona však souhlasila a v prostém oděvu provázela Kratéta na cestách po Řecku. Dokonce spolu veřejně obcovali.

Jeho nejznámější výrok zní: „Je třeba tak dlouho filosofovat, dokud se nebudou zdát vojevůdcové jen pohaněči oslů.“

Kratés zemřel ve stařeckém věku a byl pochován v Boiótii.