Řečtí filozofové

Kritiás

Kritiás byl řecký filosof a státník, který se narodil v roce 460 př. n. l. v Athénách a zemřel v roce 403 př. n. l. v Athénách.

Kritiás byl žákem Gorgiovým a Sokratovým. Byl strýcem Platóna a je po něm pojmenován i jeden z jeho spisů.

Kritiás pocházel z aristokratické rodiny. Byl odpůrcem athénské demokracie a velkým obdivovatelem Sparty. Po porážce Athén v peloponéské válce se stal hlavou třiceti oligarchů, kteří převzali tyranskou vládu nad městem.

Jeho díla jsou primárně elegie a dramata, v prozaických spisech se věnoval ústavám řeckých států. Mnoho jeho děl se však nedochovalo. Z dochovaných je nejvýznamnější zlomek dramatu Sisyfos.