Řečtí filozofové

Kratylos

Kratylos byl řecký předsókratovský filosof, který se narodil v 5. století př. n. l.

Kratylos byl přívržencem Hérakleitova učení a členem Efezské školy. Jeho žákem byl Platón, ale jen do té doby, kdy ho vyměnil za Sókrata. Platón po něm pojmenoval svůj dialog, který řeší otázku vzniku jmen a vyrovnává se s herakleitismem. Hérakleitos soudil, že "nelze dvakrát vstoupit do téže řeky", Kratylos ho opravil, že "nelze ani jednou vstoupit do téže řeky".

O Kratylovi hovoří i Aristoteles ve své Metafyzice.