Řečtí filozofové

Leukippos z Milétu

Leukippos z Milétu byl řecký filosof, který se narodil v roce 500 př. n. l. v Milétu a zemřel v roce 440 př. n. l. Byl zakladatelem atomismu a předchůdce Démokritův.

Žádné z děl Leukippa se nedochovalo, ač známe 7 titulů jeho knih. Jeho myšlenky však přešly do práce jeho slavnějšího následníka Démokrita. A je tedy mnohdy těžké určit, který názor je čí, protože je měli zcela totožné. To dokonce způsobilo, že Epikúros pochyboval o jeho existenci. Avšak Aristotelés a Theofrastos z Lesbu vysloveně jmenují Leukippa jako původce atomismu.

Leukippos formuloval zákon kauzality. Ten zní, že "nic nevzniká náhodou a vše má svůj důvod".

V rámci atomismu určil, že hmota se skládá z velkého množství jednolitých malých částeček, které se pohybují v prázdnu neboli prostoru. Jsou to nejjednodušší části hmoty, nelze je dále dělit, nevznikají ani nezanikají a nepodléhají žádným vlivům. Pojmenoval je atomy, podle řeckého slova "atomos", tedy "nesmírně malý" či "nedělitelný".