Řečtí filozofové

Lúkianos

Lúkianos ze Samosaty, Lucianus Samosatensis

Lúkianos ze Samosaty byl řecký filosof, řečník a satirik. Narodil se v roce 120 n. l. v Samosatě (dnes Samsat v jihovýchodním Turecku) a zemřel v roce 180 n. l. v Alexandrii.

V mládí se Lúkianos učil sochařem, ale poté se z něj stal řečník a spisovatel. Jeho dílo bylo velmi oblíbené, ač psal slohem. Je uváděno, že napsal až 80 spisů. Je označován za jednoho ze zakladatelů science fiction. Ve svých dílech uvádí, že obyvatelé antického světa již znali zkamenělé otisky stop pravěkých živočichů, interpretovali je však jako pozůstatky mytických hrdinů.

Jeho dílo mělo hodně pozornosti kolem roku 1506, kdy jej proslavil humanismus. Hojně z jeho děl čerpali Erasmus Rotterdamský a Thomas Morus.

Lúkianos hodně cestoval po celém Středomoří, ale byl např. i v Gallii. Ve stáří se stal úředníkem v Alexandrii.