Řečtí filozofové

Lykofrón

Lykofrón byl řecký filosof, který je řazen mezi sofisty. Žil v 1. polovině 4. století př. n. l.

Učitelem Lykofróna měl být Gorgiás z Leontín (dle Aristotelových zmínek v Rétorice). Další zmínku o něm napsal Platón ve svém druhém dopisu tyranovi v Syrakusách Dionýsovi II., kde zmiňuje, že na jeho dvoře pobýval právě Lykofrón.

Dle Aristotela šel Lykofrón ve své skepsi tak daleko, že odmítal používat sloveso "býti" při vynášení výroků. Například neřekl, že člověk „je bílý", nýbrž že „zbělel", aby snad připojením slova „je" nečinili jedno mnohým. Dále neuznával urozenost, že to je prý pouhé slovo. Vědu označoval za spojetí vědění a duše. Zákony považoval za ručitele vzájemných práv.