Řečtí filozofové

Melissos ze Samu

Melissos ze Samu byl řecký filosof, státník a vojevůdce. Narodil se v roce 470 př. n. l. na ostrově Samos a zemřel v roce 430 př. n. l.

Melissos ze Samu byl Hérakleitovým a Parmenidovým žákem. Patřil k elejské škole. Zajímal se hlavně pojmem "bytí", kterému přidal prostorové a časové atributy nekonečnosti. Pojem "nebytí" ztotožnil s prázdným prostorem. Reformuloval starý homérský pojem "hylé" a dal mu význam hmoty.

V politice stál v opozici proti Periklovi.

Dle některých zdrojů v roce 442 př. n. l. velel samskému loďstvu, jež porazilo Athéňany.