Řečtí filozofové

Menippos z Gadar

Menippos z Gadary

Menippos z Gadar byl řecký filosof, komik a básník, představitel kynismu. Narodil se v roce 300 př. n. l. v Umm Qais a zemřel v roce 260 př. n. l. v Thébách.

Původně byl Menippos otrokem, ale posléze se z něj stal thébský občan. Vytvořil literární formu později nazvanou dle jeho jména – menippská satira.

Zemřel oběšením.