Řečtí filozofové

Metrodóros z Lampsaku (mladší)

Mētrodōros o Lampsakēnos

Metrodóros z Lampsaku (mladší) byl řecký filosof. Narodil se v roce 331 př. n. l. v Lampsakos (dnešní Turecko) a zemřel v roce 278 př. n. l. v Athénách.

Metrodóros z Lampsaku (mladší) byl jeden z prvních představitelů epikurejské školy. Ta byla založená na senzualistické teorii poznání a materialistické metafyzice, která popírala nesmrtelnost duše. Za nejvyšší cíl považovali epikurejci slast. Usilovali o ataraxii neboli neotřesitelný klid duše, v němž spočívá blaženost.

V mládí se sblížil s Epikúrem a stal se jeho žákem. Posléze jej provázel i do Athén. Epikúros si jej hodně vážil a svěřil mu správu hospodářství. Metrodóros měl bratra Timokrata, který byl též žákem Epikúrovým. Timokratés však Epikúrovu školu opustil a ostře se obracel proti svému učiteli.

Metrodóros ve svých dílech hájí celou epikurejskou filozofii. Kritizuje zde například Gorgiovu skepsi a Platónův idealismus.

Epikurejci měli své zakladatele v takové oblibě, že dvacátý den každého měsíce byl v Zahradě vyhrazen oslavě památky Epikúrovy a Metrodórovy.