Řečtí filozofové

Metrodóros z Lampsaku (starší)

Mētrodōros o Lampsakēnos

Metrodóros z Lampsaku (starší) byl řecký filosof. Narodil se v 5. století př. n. l. v Lampsakos (dnešní Turecko).

Metrodóros z Lampsaku (starší) byl žákem Anaxagora z Klazomen. Byl významným vykladačem Homéra, přičemž výklady převáděl na alegorii.

O jeho životě se ví jen málo. Platon se v dialogu Ión zmiňuje o tom, že Metrodóros uměl říci mnoho krásných myšlenek o Homérovi. Dle Diogena Laertia se Metrodóros zabýval Homérem hlavně z filozofického hlediska.

Nejspíše je původcem alegorického výkladu, že Agamemnón je aithér, Achilleus slunce, Helena země, Alexandros (Paris) vzduch a Hektór měsíc.