Řečtí filozofové

Theofrastos

Theophr

Theofrastos byl řecký filosof, vědec a rétorik. Narodil se v roce 372 př. n. l. (Eres na Lesbu) a zemřel v roce 287 př. n. l. (Athény).

Theofrastos byl nástupcem Aristotela ve vedení peripatetické školy. Věnoval se především přírodním vědám, zvláště botanice a fyziologii rostlin, pro něž má stejný význam jako Aristotelés pro zoologii. Theofrastos je brán jako zakladatel botanické systematiky, dendrologie či lesnických věd. V současné botanické systematice je jeho autorskou zkratkou "Theophr".

Theofrastos byl v Athénách velmi váženým občanem, který vedl peripatetickou školu dlouhých 34 let. Sám v ní přednášel o filosofii, přírodních vědách a rétorice. Ve všech svých činnostech následoval Aristotela.

Jeho hlavním dílem byly dějiny přírodovědných teorií, které mají 16 knih. Zachoval se z nich však jen pouhý zlomek. Kromě vlastní nauky kniha obsahovala i dějiny a kritiku předchozích systémů. Ze čtveřice Aristotelových příčin klade na první místo příčinu účinnou, a ne cílovou.

Theofrastos se zabýval i mineralogií, které věnoval část spisu Peri lithón. Oblíbeným dílem se stal spis Charaktéres (Povahopisy), který v 30 krátkých oddílech podává velmi jemné charakteristiky směšných a hanebných povah podle typů nové attické komedie.

Theofrastos nebyl pouze filosof, ale angažoval se také v politice.