Řečtí filozofové

Thrasymachos z Chalkedónu

Thrasymachos z Chalkedónu byl řecký filosof, který se narodil v roce 459 př. n. l. (Chalkedón na Bosporu) a zemřel v roce 400 př. n. l. . Patřil mezi sofisty.

Thrasymachos z Chalkedónu měl působit hlavně v Athénách, ale to není zcela podložené. Je mu připisováno zintenzivnění rytmických prvků v řeckém řečnictví, zejména užití metrického rytmu v próze. Dále je mu připisován větší důraz na vyjádření emocí pomocí pohybu, ale i gest.

Thrasymachos z Chalkedónu je známý skrze stejnojmennou postavu v Platónově díle Políteiá (Ústava). Tato postava tvrdí, že spravedlnost spočívá v prospěchu silnějšího, a proto se všude stále děje nespravedlnost. Z toho vyvozuje, že se bohové o lidi nestarají, jelikož všechny nespravedlnosti přehlížejí.