Řečtí hrdinové a postavy

Hektór

Hector

V řecké mytologii je Hektór synem trójského krále Priama a jeho manželky Hekabé. Byl jednou z důležitých postav Trójské války a také jedním z jejích nejsilnějších bojovníků, ne-li přímo tím nejsilnějším.

Když jeho bratr Paris unesl ze Sparty krásnou Helenu, započala Trójská válka. Hektór stál v čele trójských vojsk, kde vynikal svojí silou, charismatem i odvahou. Naopak Paris se bojů takřka neúčastnil, čímž trápil Hektóra i všechny Trójany.

Boje se táhly a obě strany postupně došly k přesvědčení, že ani jedna z armád není schopná válku vyhrát, a tak, ať si své spory vyřeší samotní vládci. Paris tedy vyzval na souboj Meneláa. Jakmile však Meneláos pozvedl kopí, Paris zbaběle utekl. Hektór ho k boji přinutil, ale Paris Meneláovi podlehl. Následně se válka opět rozhořela, protože poražený Paris odmítl Helenu vydat.

Na straně Řeků bojoval mimo jiné také nebojácný Achilles. Ten se ale kvůli sporu s Agamemnónem jednoho dne rozhodl, že z boje odejde. Tohoto sporu využil Hektór a se svými válečníky zatlačil Řeky až k jejich lodím a chtěl je všechny spálit. Achilleův přítel Patroklos se tomu pokusil zabránit a vzal si na sebe zbroj Achillea, aby zastrašil Trójany. Héktor však jeho převlek prokoukl a vyzval Patrokla na souboj, v kterém jej zabil. Tento skutek rozhněval Achillea, který se vrátil do války a zatlačil Trójany zpět do města. Zde Hektór vyzval Achillea na boj na život a na smrt. V tomto vyrovnaném boji zvítězil nakonec Achilleus a tělo mrtvého Hektora navíc zneuctil tím, že jej vláčel kolem trojských hradeb.

Celá válka skončila sestrojením tzv. trojského koně, za jehož pomoci Řekové tajně vstoupili do Tróje a posléze celé město zničili. V boji následně padli všichni Trójané.