Řečtí hrdinové a postavy

Meneláos

Menelaus

V řecké mytologii je Meneláos syn mykénského krále Átrea a jeho manželky Áeropé. Byl králem ve Spartě a vůdčí postavou Trojské války.

Jako dítě musel Meneláos se svým bratrem Agamemnonem uprchnout z rodných Mykén, protože jeho strýc Thyestés zavraždil jejich otce, mykénského krále, a oba bratry měl potkat stejný osud. Bratři našli útočiště u spartského krále Tyndarea. Meneláos se poté stal jedním z mnoha nápadníků krásné Heleny, kterou chtěl za svoji ženu. Odysseus navrhl jejímu otci, králi Tyndareovi, aby ji nechal vybrat si muže podle svých představ a náklonnosti. Po jeho dalším návrhu bylo domluveno, že tomu, kterého si Helena zvolí, budou všichni ostatní nápadníci věrní.

Helena si zvolila Meneláa. Spolu měli dceru Hermionu. Po smrti krále Tyndarea se stal Meneláos jeho nástupcem na spartském trůnu.

V té době se rozhořel spor mezi bohyněmi Hérou, Afrodítou a Athénou o to, která z nich je nejkrásnější. Tento konflikt vznikl kvůli zlatému jablku, která stvořila bohyně sváru Eris a věnovala ho „té nejkrásnější z nich“. Jejich spor měl rozhodnout Paris. Každá z bohyní mu nabízela velké dary, ale jen Afrodíté mu nabídla dar nejcennější, a to lásku. Slíbila mu srdce krásné Heleny. Paris proto zvolil Afrodíté jako nejkrásnější a již brzy na to se setkal s Helenou, která se do něj zamilovala a uprchla s ním do Tróje. Tento čin velmi rozhněval Meneláa a ten se spolu s Agamemnonem rozhodl vypravit vojsko proti Tróji a získat Helenu zpět.

Válka mezi Řeckem a Trójou trvala celých deset let a samotná válka byla protkána intrikami bohů. Jednoho dne Zeus přivolal Agamemnónovi sen, v němž jej pobízel k útoku. Řekové vytáhli na steč, ale Paris se rozhodl tento spor vyřešit soubojem na život a na smrt mezi ním a Meneláem. Bylo tak uzavřeno příměří a nastal jejich souboj. Paris ale prohrával, a tak jej zachránila Afrodíté. Bojovník Pandaros neuposlechl mír a zranil Meneláa šípem, z čehož vznikla velká bitva, která nakonec neměla vítěze. Obě strany se totiž dohodly na příměří, dokud nebudou pohřbeni mrtví obou stran. V následujících dnech boje pokračovaly a nakonec byla Trója zničena lstí za použití dřevěného koně plného vojáků ("trojský kůň").

Po vítězství Meneláos ani na okamžik neuvažoval o potrestání Heleny a byl přesvědčen, že za vším stál pouze Paris. Helena se s ním poté ochotně vrátila zpět do Sparty.