Řečtí hrdinové a postavy

Ikaros

Íkaros, Icarus

V řecké mytologii je Ikaros synem vynálezce Daidala. Známým se stal díky tomu, že jako první člověk, společně se svým otcem, vzlétl k nebesům.

Poté, co jeho otec Daidalos zabil v Athénách Talóse, museli oba uprchnout na Krétu. To se jim podařilo s pomocí bohů. Zde dostali azyl, ale Daidalos musel pro zdejšího krále vytvořit obří labyrint, kam byl poté ukryt Mínotaur - obluda s lidským tělem a hlavou býka.

Po dobudování labyrintu chtěli Daidalos s Íkarosem opustit Krétu. Tomu ale zamezil král, a to proto, aby nevyzradili tajemství labyrintu. Tudíž nebyla jiná cesta než let vzduchem. K tomu Daidalos sestrojil dva páry křídel z ptačích per, které spojil voskem, a spolu se Íkarem vzletěli k oblakům. Mladý Íkaros nedbal však otcova varování a snažil se co nejvíce přiblížit slunci. To se mu ale stalo osudným, protože se vosk roztavil a Íkaros zahynul pádem do moře.