Řečtí hrdinové a postavy

Iásón

V řecké mytologii je Iásón synem dědice Iólkského trůnu Aisona. Byl vůdcem Argonautů při jejich výpravě do Kolchidy.

Město Iólkos založil Krétheus (Iásónův děd). Nástupcem trůnu měl být Aisón (Iásónův otec), ale vlády se zmocnil jeho nevlastní bratr Peliás. Když se narodil Iásón, tak byl prohlášen za mrtvého, aby mohl přežít. Byl ukryt a vychováván kentaurem Cheirónem. Bděla nad ním i bohyně Héra. Ve svých 20 letech se vrátil do Iólku získat zpět trůn. Peliás se obával své smrti, a tak Iásónovi slíbil, že mu vládu předá, pokud se zaslouží o hrdinský čin, a to přinést zlaté rouno z Kolchidy. Toto rouno bylo hlídáno strašlivým drakem, a proto se tento úkol zdál nesplnitelným.

Iásón nechal postavit loď Argó a společně s dalšími zhruba padesáti řeckými hrdiny vyplul do Kolchidy. Když po přistání požádal krále Aiéta o zlaté rouno, tak se král lekl, že bude zbaven vlády a chtěl nechat Iásóna zabít. Strach z jeho druhů byl však silnější, a tak se rozhodl zadat Iásónovi nesplnitelný úkol. Ten zněl: "Zapřáhnout do železného pluhu ohnivé býky, zorat s nimi pole boha války Area a osít je dračími zuby z Areova hada. Navíc až ze zubů vyrostou bojovníci, všechny je musí pobít."

Iásónova ochránkyně Héra se rozhodla pomoci, a tak podplatila boha lásky Eróta, aby svým šípem lásky zasáhl srdce Médeie (dcera krále Aiéta), která byla zároveň mocnou kouzelnicí. Když za ní hrdina přišel s žádostí o pomoc, tak se do něj zamilovala a poradila mu, že má mezi dračí bojovníky vhodit kámen, o který se navzájem poperou a on je bude moci postupně porazit. Zároveň mu dala kouzelnou mast, díky které se na jeden den stane nezranitelným a nepřemožitelným.

Když díky této pomoci Iásón úkol splnil, opět požádal krále o zlaté rouno, tomu však vydáno nebylo. Opět mu ale pomohla Médeia, která jej zavedla do háje se zlatým rounem a uspala draka. Poté společně uprchli na Argó a odpluli. Po třech dnech je dohnalo loďstvo krále Aiéta, pod velením Médeiina bratra Apsyrta. Médeia vylákala Apsyrta na opuštěné místo, kde jej Iásón zavraždil a jeho rozsekané tělo naházel do řeky. Kolchiďané se rozhodli tělo vylovit a mezitím Argó odplula z jejich dosahu. O krátký čas poté se Iásón s Médeiou oženil.

Po návratu domů Iásón rozpustil svou posádku a šel za Peliem, aby se ujal vlády. Ten mu vládu ale odmítl předat, a tak se jej Iásón rozhodl zabít, s čímž mu opět pomohla Médeia. Ta vrátila jeho otci Aisonovi mládí a když o stejné kouzlo žádaly Péliovy dcery, tak jim to slíbila s tím, že svému otci musí proříznout hrdlo. Jak se stalo, tak ho nechala Médeia vykrvácet. To rozhněvalo Peliova syna Akasta, před kterým museli manželé uprchnout a vzdát se myšlenek na získání trůnu.

Po letech na útěku našli útočiště u korinthského krále Kreonta a zde se jim narodili jejich dva synové Mermeros a Ferétés. Iásón chtěl ale i nadále získat královskou korunu, a tak se rozhodl oženit s Kreontovou dcerou Glaukou. Ta souhlasila stejně jako její otec. Médeii řekl, že tímto činem chce zajistit svým synům budoucnost. To jí však rozlítilo tak, že zabila Kreonta, Glauku, ale i oba své syny, aby se Iásón trápil žalem až do smrti. Po tomto činu se před oběma uzavřela všechna města i paláce.

Jednoho dne Iásón nalezl svoji loď Argó vytaženou na břeh a rozhodl se odpočinout si v jejím stínu. V tom se na něj zřítila její ztrouchnivělá záď a zabila jej.