Řečtí hrdinové a postavy

Niobé

Nioba

V řecké mytologii je Niobé dcerou sipylského krále Tantala. Provdala se za thébského krále Amfíóna a měli spolu sedm synů a sedm dcer.

Niobé ale postupně zpychla, protože nikdo neměl tak velkou, krásnou a statečnou rodinu jako ona. Dokonce urážela i bohyni Létó s tím, že ona má jen dvě děti (Apollóna a Artemis). Navíc zakazovala thébským ženám, aby bohyni Létó uctívaly. Jakmile se o této opovážlivosti Létó dozvěděla, tak se rozhněvala a vše řekla svým dětem, které se rozhodly pomstít.

Apollón slétl na thébské hradby a postupně zabil všechny Niobiny syny (Ismén, Sipylos, Faidimos, Tantalos, Alfénór, Damasichthón a Ílioneus). Když to viděl jejich otec Amfíón, tak si vrazil do hrudi meč. Niobé v zoufalství znovu opakovala, že i nadále má více dětí jak Létó, a trest ji neminul. Šípy zasáhly všechny její dcery až na nejmladší Chlóris. Až tehdy Niobé opustila svoji pýchu a prosila, ať jí alespoň ona zůstane. Ale nestalo se tak. Niobé se proměnila v kamennou sochu, která nepřetržitě roní slzy. Tato socha byla přenesena na horu Sipylos, kde stojí dodnes.

Jiné zdroje uvádějí, že živé vyvázly dvě z Niobiných dětí - syn Amyklás a jeho sestra Chlóris.