Řečtí hrdinové a postavy

Odysseus

Ulixes, Ulysse

Odysseus byl synem hrdiny Laërta a jeho manželky Antikleie. Proslavil se jako jeden z hrdinů Trojské války a snad ještě známější je jeho desetileté putování po válce. Odysseus byl králem Ithaky.

Trojská válka

Krátce před vypuknutím války se Odysseus oženil s krásnou Pénelopou, která ho obdařila synem Télemachem. Právě kvůli své ženě a svému synovi se Odysseovi do války nechtělo, a tak se snažil předstírat šílenství. To však Palamédés odhalil a Odysseus se musel vydat k Tróji.

V řecké armádě patřil Odysseus mezi vůdčí postavy i přes to, že s sebou dovezl pouze 12 lodí. Jeho hlavními přednostmi byl totiž jeho důvtip a moudrost, což v kombinaci s hrdinstvím stanovilo jeho roli v celé armádě, kde dostal titul „bořitel měst“.

A svůj důvtip předvedl již při vylodění. Nad bojovníky se totiž vznášela věštba, že první, kdo vstoupí na trójskou půdu, bude zabit. Řekové váhali, a tak Odysseus vhodil na zem štít a na ten skočil. Mladý Prótesiláos to viděl a vylodil se ihned poté. Následně jej Hektór probodl svým kopím. To spustilo velkou úvodní bitvu.

Následně Odysseus přemlouval Achillea, aby se zúčastnil bojů, protože věštba tvrdila, že Trója nikdy nepadne, pokud Achilleus nebude válčit. To se podařilo, ač velkou roli v tom sehrála smrt Achilleova přítele Patrokla.

Odysseus se také dokázal vplížit do trójského tábora na výzvědy a přinesl cenné zprávy. I na jeho popud vznikl obrovský dřevěný kůň. Ten v sobě skryl mnoho řeckých vojáků a byl příčinou samotného pádu Tróje. Trójané jej totiž přijali jako dar a zatáhli si jej do města. V noci z něj vystoupili řečtí bojovníci, otevřeli brány a Trója padla.

Celý tento děj popisuje Homérův epos Ilias.

Odysseovo putování

Při návratu z války se na Odyssea rozhněval bůh moří Poseidon, a proto se mu snažil znemožnit návrat domů pomocí různých útrap a překážek. Odysseus tak bojuje se zuřivou saní Skyllou. Dostane se také do spárů vodního víru, který vytváří mořská obluda Charybda. Musí přelstit kouzelnici Kirké a dokonce navštívit i podsvětí.

Nakonec, díky bohyni Athéně, se po 10 letech bloudění vrací domů na Ithaku. Zde však nachází svůj dům v obležení nápadníků jeho ženy Pénelopy, která mu i přes dlouhé odloučení zůstala věrná. Odysseus se jí nechává poznat při zkoušce, kterou si královna vymyslí, aby odradila dotěrné muže. Jen on dokázal napnout svůj starý luk a prosřelit jím ucha dvanácti seker za sebou. Spolu se svým synem Télemachem a přítelem Eumaianem nápadníky pozabíjí. Další zkouška byla rozpoznání vlastního lože, které znal pouze on a Pénelopa. I touto zkouškou úspěšně prošel a mohl se tak znovu ujmout vlády.

Celý tento děj popisuje Homérův epos Odyssea.