Řečtí spisovatelé

Agathón

Agathón byl řecký básník a autor tragédií. Narodil se v roce 448 př. n. l. (Athény) a zemřel v roce 401 př. n. l. (Pella).

Agathón je známý jako postava Platónova dialogu Symposion. V tomto díle má proslov o Erótu. Dále se o něm ve svých dílech zmiňují Aristotelés a Aristofanés. Kdy Aristofanés se mu velmi často vysmívá kvůli jeho údajné zženštilosti.

Agathón byl žákem rétora Gorgia z Leontín. Později Athény opustil a vydal se na dvůr makedonského krále Archelaa do Pelly. Jeho dobrým přítelem byl Euripidés.

Díla Agathóna: Aëropé, Alkmaión, Anthos, Thyestés, Dobytí Illia, Mysové, Telefos a snad i Achilleus. Jeho díla se však nedochovala.