Řečtí spisovatelé

Alkmán

Alkmaión

Alkmán byl řecký lyrický básník, který byl autorem především sborových písní. Narodil se v roce 690 př. n. l. (Sardy v Lýdii) a zemřel v 7. století př. n. l. .

Alkmán žil ve Spartě, kam se dostal jako válečný zajatec. Zde byl otrokem spartského šlechtice, který jej však později propustil, a tak se Alkmán dožil vysokého věku.

Alkmán byl jedním ze zakladatelů osobní lyriky. Ve svých dílech často střídá sborové pasáže (zejména pro dívčí chrámové sbory) a pasáže sólové. Obsah je kombinací veselosti, spartské přísnosti a lýdské lehkosti. Vytvořil dokonce několik nových veršových útvarů (alkmanský verš) a komplikované strofy, které od něj přebírali další básníci.

Měl napsat asi šest knih rituálních písní, ale dochovaly se pouze zlomky.