Řečtí spisovatelé

Anakreón

Anakreón z Teu

Anakreón byl řecký básník. Narodil se v roce 570 př. n. l. (Teos v Iónii) a zemřel v roce 485 př. n. l. (taktéž Teos v Iónii).

Své rodiště Anakreón opustil poté, co jej ovládla Perská říše. Posléze se účastnil kolonizace v Thrákii. Stal se dvorním básníkem tyranů řeckých městských států. Postupně působil u dvorů Polykrata (na ostrově Samos), Hipparcha (Athény) či syna Peisistratova. Na své patrony pěl různé ódy, zvláště na Polykrata, u kterého se proslavil. Když Polykratos zemřel, zájem o něj projevili další tyrani.

Anakreón je autorem milostné poezie. Je obdivován za žertovný tón a znalost mytologie. Jeho styl je popisován jako iónský. Vesměs všechny jeho básně byly doprovázeny lyrou či jiným nástrojem. Obsahově se zde píše o různých formách lásky, ale také o opilství.

Mezi lidmi bylo dílo Anakreóna velmi oblíbené, stejně jako on samotný.